n
"FII CU LUARE AMINTE ASUPRA TA ÎNSUTI SI ASUPRA ÎNVĂTĂTURII PE CARE O DAI ALTORA: STĂRUIESTE ÎN ACESTE LUCRURI, CĂCI DACĂ VEI FACE ASA, TE VEI MÂNTUI PE TINE ÎNSUTI SI PE CEI CE TE ASCULTĂ ."
Dacă te aştepţi să găseşti aici numele unei anumite organizaţii sau a unui grup, va trebui să te dezamăgim. Nu putem să facem referire la nici un nume sau la o structură instituţională, căci in mod conştient nu dorim să formăm nici o organizaţie. Suntem creştini care vrem să urmăm exemplul primilor creştini si să realizăm în viaţa noastră ceea ce citim din Biblie. Nu aparţinem de nici o denominaţiune sau organizaţie. Suntem împreună pentru că fiecare dintre noi vrea să Îl urmeze pe Isus, Domnul şi Dumnezeul nostru (Ioan 20:28) şi nu pentru că suntem obligaţi la aceasta prin statute sau articole. Considerăm Biblia a fi singura bază a doctrinei creştine. De aceea ne întâlnim în fiecare zi pentru a ne gândi împreună la cuvântul lui Dumnezeu. Făcând aceasta, vrem să luăm în mod serios Biblia ca autoritate pentru credinţă şi viaţă. Dar vrem, de asemenea, să o înţelegem în contextul său istoric şi literar, folosindu-ne toată mintea noastră pentru a o înţelege din ce în ce mai bine. Vrem să evităm atât erorile fundamentaliste cât şi cele liberale cu privire la Biblie. . Comunitatea noastră este mică în număr şi este formată din oameni care provin din diferite medii religioase şi sociale, având meserii diferite. Vrem doar să fim creştini, fraţi şi surori care se închină lui Dumnezeu, singurul nostru Tată şi lui Isus, Domnul nostru. Respingem structurile ierarhice deoarece acestea sunt în mod evident în contradicţie cu cuvântul lui Dumnezeu şi cu dragostea frăţească. Suntem convinşi că unitatea, pe care Dumnezeu o dorea realitate între creştini, nu poate fi asigurată printr-o structură a autorităţii omeneşti care să deţină controlul, ci este numai rezultatul ascultării fiecărui ucenic în parte de Sfânta Scriptură. Suntem în unitate deoarece fiecare din noi se leapădă de sine şi vrea să urmeze ceea ce Dumnezeu a revelat în Biblie şi a făcut cunoscut tuturor. În prezent cunoaştem creştini din câteva oraşe, dar dorim să cunoaştem şi pe fraţii şi surorile noastre care locuiesc în alte locuri. Credem că ar fi păcat împotriva dragostei frăţeşti în cazul în care creştinii ar trăi în apropiere fără să le pese unul de celălalt. În 1 Ioan 3: 14-16 apostolul a scris: "Ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că am iubit pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte....Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El şi-a dat viaţa pentru noi; si noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi." P.S.: Pentru a evita orice neînţelegere spunem clar că nu avem nimic în comun cu aşa numita Biserică Internaţională a Lui Christos care, de asemenea, susţine că este o comunitate fără vreun nume special. În realitate, totuşi ei au o ierarhie strictă. Pentru ei salvarea nu depinde de urmarea lui Christos, ci de un botez formal în cadrul organizaţiei lor. În fond ei urmează plăcerile acestei lumi. De asemenea, nu credem în vreun "profet" sau "mesia" din zilele de astăzi ca William M. Branham, Joseph Smith, Sun Myung Moon. Isus ne-a adus revelaţia finală şi directă al cărei sfârşit este El. "Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu stie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu." (Ioan 15:15) "După ce a vorbit în vechime părintilor nostri prin prooroci, în multe rânduri si în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârsitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus mostenitor al tuturor lucrurilor, si prin care a făcut si veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui si întipărirea Fiintei Lui, si care tine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curătirea păcatelor, si a sezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte." (Evrei 1:1-3). Mesajul lui Isus este complet şi nu poate fi completat de nici unul din aşa pretinşii "profeţi".